ប្រេង​ពង្រីក​សុដន់​មួយ​ប្រភេទ​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ជាមួយ​ព័ត៌មាន​ហួស​ការ​ពិត

ផលិត​ផល​ពង្រីក​សុដន់​មួយ​ប្រភេទ ត្រូវ​បាន​គេ​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ព្រោង​ព្រាត​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ជាមួយ​ការ​អះអាង​ថា ផលិត​ផល​នេះ​អាច​ការពារ​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់​ផង​ដែរ។ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ផលិត​ផល​ថែរក្សា​សម្រស់​មួយ​ប្រភេទ​នេះ ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​បន្ត​យ៉ាង​ផុស​ផុល​ពី​សំណាក់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម។ ទោះជាយ៉ាងណា យើង​បាន​រក​ឃើញ​ថា ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​នេះ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​នោះ​ឡើយ។

Continue Reading