ស្ថានភាព​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ល្អ​ប្រសើរ​ដូចមន្ត្រី UN លើក​ឡើង​ឬទេ?

កាល​ពី​ដើម​ខែ​កុម្ភៈ​កន្លង​មក​នេះ មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ម្នាក់ ត្រូវ​បាន​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​ស្រុក​ដក​ស្រង់​សម្ដី​ចុះ​ផ្សាយ​ថា មន្ត្រី UN រូប​នោះ បាន​មើល​ឃើញ​ស្ថានភាព​នៃ​ការគោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ល្អ​ប្រសើរ​នៅ​កម្ពុជា។ សារព័ត៌មាន​ក្នុង​ស្រុក​នោះ ក៏​បាន​ចែក​រំលែក​សេចក្ដី​រាយការណ៍​របស់​ខ្លួន​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ផង​ដែរ ហើយ​ទទួល​បាន​មេ​ដៃ​យល់​ស្រប​ជាច្រើន​ពី​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម។ ទោះជាយ៉ាងណា ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​របាយការណ៍​និយាយ​ពី​ស្ថានភាព​សិទ្ធិ​សេរីភាព​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ក្នុង​ស្រុក និង​ក្រុម​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ។ ការ​អះ​អាង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម កាល​ពី ២​សប្ដាហ៍​មុន សារព័ត៌មាន​ដើម​អម្ពិល (DAP-NEWS) […]

Continue Reading