ព័ត៌មាន​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​ផ្សាយ​ថា ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក​មួយ​លាប​ថ្នាំ​យន្តហោះ​របស់​ខ្លួន​តាម​ពណ៌​ទង់​ខ្មែរ​​កម្ពុជា​ក្រោម

ព័ត៌មាន​មួយ​ដែល​ផុស​ផុល​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម បាន​លើក​ឡើង​ថា ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​អាមេរិក​មួយ បាន​យល់​ព្រម​លាប​ពណ៌​យន្តហោះ​របស់​ពួកគេ​ដូច​ទៅ​នឹង​ពណ៌​ទង់​តំណាង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម។ ព័ត៌មាន​នេះ ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​បន្ត​ព្រោង​ព្រាត​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​។ ទោះជាយ៉ាងណា Fact Crescendo Cambodia បាន​រក​ឃើញ​ថា ព័ត៌មាន​នេះ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​នោះ​ឡើយ។

Continue Reading