រូបថត​​ត្រី​ននៀល​ក្នុង​ផ្សារ​ទំនើប​​ត្រូវ​បាន​គេ​ភ្ជាប់​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​នឹង​រឿង​រ៉ាវ​ទឹក​ជំនន់​នៅ​ឌូបៃ

បន្ទាប់​ពី​ទីក្រុង​ឌូបៃ​របស់​ប្រទេស​អារ៉ាប់​រួម​លិច​លង់​ដោយ​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ការ​អះអាង​មួយ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ថា មាន​ត្រី​ឆ្លាម​ជាច្រើន​ជាប់​នៅ​ក្នុង​ផ្សារ​ទំនើប​មួយ​នៃ​ទីក្រុង​ឌូបៃ ក្រោយ​ទឹក​ជំនន់​ស្រក​ទៅ​វិញ។ ការអះអាង​នេះ ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​បន្ត​យ៉ាង​ច្រើន ហើយ​ក៏​មាន​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ចម្រុះ​ផង​ដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណា បន្ទាប់​ពី​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ទៅ​លើ​រូបភាព​នេះ យើង​រក​ឃើញ​ថា ព័ត៌មាន​នេះ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​នោះ​ឡើយ។

Continue Reading