​រូបភាព​ព្រះ​សង្ឃ​ពីរ​អង្គ​ថើប​គ្នាគឺ​ជា​រូបភាព​ផ្គុំ​ឡើង​ដោយ​បច្ចេកវិទ្យា​បញ្ញា​សិប្បនិម្មិត

​រូបភាព​បី​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ព្រះ​សង្ឃ​ពីរ​អង្គ​ថើប​គ្នា​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​វត្ត​អារាម ត្រូវ​បាន​បង្ហោះ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ដែល​នាំ​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​ជឿ​ថា​ជា​រូបថត​ពិត​ជាក់​ស្ដែង។ រូបភាព​ទាំង​ពីរ​សន្លឹក​នេះ ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​ព្រោង​ព្រាត​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម ហើយ​ក៏​ទទួល​រង​ការ​រិះ​គន់​ពី​អ្នក​គោរព​ប្រតិបត្តិ​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​ផង​ដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណា យើង​រក​ឃើញ​ថា ការ​បង្ហោះ​រូបភាព​ទាំង​នេះ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​នោះ​ឡើយ។

Continue Reading

រូបភាព​បន្ទះ​ក្រាហ្វិក​កាត​ខ្នាត​ធំ​គឺ​ជា​រូបភាព​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​កម្មវិធី​បញ្ញា​សិប្ប​និម្មិត

រូបភាព​បួន​សន្លឹក​ ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ហោះ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ជាមួយ​សំណេរ​រៀបរាប់​ថា វា​ជា​រូបភាព​បន្ទះ​ក្រាហ្វិក​កាត​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​សម័យ លន់ នល់។ រូបភាព​ជាមួយ​សំណេរ​បែប​នេះ ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​ច្រើន​ដង​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម។ ទោះជាយ៉ាងណា យើង​រក​ឃើញ​ថា ការ​អះអាង​ខាង​លើ​នេះ មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​នោះ​ឡើយ។

Continue Reading