ការ​ស្លាប់​របស់​បុរស​ម្នាក់​​នៅ​កោះកុង​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​នាំ​ឱ្យ​យល់​ច្រឡំ

ព័ត៌មានកំពុងល្បីផុសផុលលើបណ្ដាញសង្គម បាននិយាយថា បុរសម្នាក់នៅខេត្តកោះកុង ត្រូវបានគ្រឿងចក្រកិនស្លាប់ដោយសារតែការពារដីរបស់ខ្លួនឯងពីការរំលោភបំពានពីបុគ្គលមានអំណាចនៅក្នុងជម្លោះដីធ្លីមួយ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចែករំលែកព្រោងព្រាតលើបណ្ដាញសង្គម ដែលនាំឱ្យមហាជនរិះគន់ និងជេរប្រមាថករណីនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណា យើងបានរកឃើញថា ព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយមិនត្រឹមត្រូវ។

Continue Reading