គេហទំព័រ​មួយ​ព្យាយាម​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ថា រុស្ស៊ី​រក​ឃើញ UFO នៅ​តំបន់​ប៉ូល​ខាង​ត្បូង

ខណៈ​ដែល​រឿង​រ៉ាវ​ថាស​ហោះ UFO នៅ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ទី​អាថ៌​កំបាំង​នោះ ព័ត៌មាន​មួយ​បាន​ផ្សាយ​ថា រុស្ស៊ី​បាន​រក​ឃើញ​យាន UFO មួយ​គ្រឿង​នៅ​តំបន់​ប៉ូល​ខាង​ត្បូង ហើយ​រក្សា​ទុក​រឿង​នេះ​យ៉ាង​សម្ងាត់​សម្រាប់​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​តែ​ឯង។ ព័ត៌មាន​នេះ ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម ហើយ​ក៏​ទទួល​បាន​ការ​ចែក​រំលែក​បន្ត​ជាច្រើន​ដង​ផង​ដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណា ការ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​របស់​យើង រក​ឃើញ​ថា ព័ត៌មាន​នេះ​មិន​មែន​ជា​ការពិត​នោះ​ឡើយ។ ការ​អះ​អាង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម ព័ត៌មាន​មួយ​ដែល​ចុះ​ផ្សាយ​ថា រុស្ស៊ី​បាន​រក​ឃើញ​​ជា​យូរ​មក​ហើយ​នូវ​យាន UFO ឬ​ហៅ​ថា […]

Continue Reading