រូបថត​នេះ​មិន​មែន​ជា​កូន​គោ​ក្បាល​បី​ពិត​ប្រាកដ​ឡើយ

រូបថត​មួយ​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​កូន​គោ​មួយ​មាន​ក្បាល​ដល់​ទៅ​បី ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ចែក​រំលែក​បន្ត​រហូត​ដល់​ជិត ១៥០​ដង និង​មាន​ការ​បញ្ចេញ​ប្រតិកម្ម​ចម្រុះ​ពី​សំណាក់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ហ្វេសប៊ុក​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ។ ទោះជាយ៉ាងណា ការ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​របស់​ Fact Crescendo Cambodia បាន​រក​ឃើញ​ថា រូបថត​មួយ​សន្លឹក​នេះ មិន​មែន​ជា​កូន​គោ​ក្បាល​បី​ពិត​ប្រាកដ​នោះ​ឡើយ។ ការ​អះ​អាង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម រូបថត​មួយ​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​​កូន​គោ​មួយ​មាន​ក្បាល ៣ ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​កាល​ពី​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២១​កន្លង​មក​នេះ ដែល​នាំ​ឱ្យ​​មាន​ការ​ចែក​រំលែក​បន្ត​រហូត​ដល់​ជិត ១៥០​ដង​ពី​សំណាក់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ហ្វេសប៊ុក​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ។ […]

Continue Reading